Издања

У продаји

Испитни предмет 2 Информације за менаџмент контролу

 

Овај приручник, који је одобрила АССА, надограђује се на успех претходних издања, при чему се још већи нагласак ставља помагање кандидатима да разумеју фундаменталне концепте наставног програма и на примену стеченог знања. Детаљним прегледом, који је извршио актуелни испитивач, осигурано је да овај приручник у потпуности одражава питања које би се могла јавити на испиту.

Кључне карактеристике:

  • Ажуриран и ревидиран по смерницама испитивача Релевантан текст који потпуности покрива цео наставни програм, написан јасним и концизним стилом
  • Материјал усредсређен на потребе кандидата који садржи пуно примера, активности, дијаграма и табела

Цена: 3200 динара

ИЗДАЊА

ereste