Издања

У продаји

IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође (2018)

IFAC-ов Етички кодекс за професионалне рачуновође (2018)

  • Укључује Међународне стандарде независности 
  • Непосредно применљив на професионалне рачуновође, чланове Савеза

Цена: 1400 динара

ИЗДАЊА

ereste