Издања

У продаји

Међународни стандарди финансијског извештавања

Садржи нове Међународне стандарде финансијског извештавања, измењене Међународне рачуноводствене стандарде и нова и допуњена Тумачења.

Примењује се од 01.01.2006.

Цена: 2792 динара

ИЗДАЊА

ereste