Издања

У продаји

Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор

Примењују се за састављање финансијских извештаја према Уредби о буџетском рачуноводству ("Сл. гласник РС", бр. 125/03, од 17.12.2003)

Књига садржи и

  • Примену Међународних стандарда ревизије у ревизији јавних предузећа
  • Политике и процедуре контроле квалитета професионалних услуга са упутством за примену
  • IFAC-ов Етички кодекс

Цена: 6400 динара

ИЗДАЊА

ereste