Издања

У продаји

Међународни стандарди финансијског извештавања (за примену у 2010)

 

Садржи нове Међународне стандарде финансијског извештавања, измењене Међународне рачуноводствене стандарде и нова и допуњена Тумачења. Примењује се од 01.01.2010.

 

Цена: 14000 динара

ИЗДАЊА

ereste