Издања

У продаји

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)

Званични превод обухвата: Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS за SME), Илустративне финансијске извештаје, Контролну листу презентације и обелодањивања и Основe за закључивање.

 

Цена издања

Цена за претплатнике

5.000

4.250

 

 

 

  

 

   

(комплет од три књиге) 

Цена: 500 динара

ИЗДАЊА

ereste