Издања

У продаји

IFAC-ов приручник за контролу квалитета за мале и средње праксе

Треће издање - званичан превод

Цена: 10000 динара

ИЗДАЊА

ereste