Издања

У продаји

Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор

   

Издање 2013. 

 

Савез РР Србије, као пуноправни члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и носилац права превођења Међународних рачуноводствених стандарда за јавни сектор за подручје Србије, Црне Горе и Босне и Херцеговине, извршио је превођење и објавио званично издање за 2013.

   

Овај приручник садржи Међународне рачуноводствене стандарде за јавни сектор (готовинска и обрачунска основа).

   

(комплет две књиге)

Цена: 17000 динара

ИЗДАЊА

ereste