Издања

У продаји

Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS) за мале и средње ентитете (SME)

Званично најновије издање Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS za SME) и пратећег материјала неопходног за практичну примену.

 

Ово издање се састоји од две књиге:

 

-Део А, који садржи Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS za SME) и табелу извођења

 

- Део Б, који садржи Основу за закључивање и Илустративне финансијске извештаје

 

(комплет две књиге)

Цена: 5000 динара

ИЗДАЊА

ereste