Издања

У продаји

Спречавање криминалних радњи - смањењем скривених трошкова до тржишне предности - професионални приступ

Борба против криминалних радњи: Смањењем скривених трошкова до тржишне предности  професионални приступ пружа организацијама комплетан сет алата за креирање ефективне стратегије за борбу против криминалних радњи, која ће довести до јачања њихове конкурентске предности као резултат значајног смањења губитака по основу криминалних радњи.

Цена: 10000 динара

У продаји

Примена компјутера у спречавању и откривању криминалних радњи

Изванредан приручник за свакодневну употребу за свакога ко жели да са традиционалне ревизије пређе на интегрисану ревизију.
Бројне студије случаја чине га лако разумљивим и корисним нарочито за оне који желе да примењују аутоматизоване алате,
укључујући континуирани процес пружања услуга уверавања. Било да сте тек почели или се већ дуже бавите екстерном или
интерном ревизијом и контролом, овај приручник ће вам бити драгоцен ресурс.

  

(садржи диск са програмом ACL9 Desktop Education Edition)

 

Цена: 10000 динара

У продаји

Планирање ревизије на бази ризика

Друга књига у новој серији Ревизор у пракси, која помаже ревизорима у обав­љању њиховог посла, Планирање ревизије на бази ризика пружа сав­ре­ме­ним ревизорима принципе и методологију које могу ефективно да примене, и помаже искусним ревизорима да унапреде своје вештине на путу ка успеху у пословном свету који се мења великом брзином.

    

Осмишљена да помогне ревизорима да у свим врстама пословања развију суштинско познавање, способности и алате који су неопходни за састављање поузданих, изводљивих планова ревизије, књига Планирање ревизије на бази ризика помаже ревизорима да динамично планирају процес ревизије тако да допринесу бољем управљању, ефективнијем управљању ризиком и поуз­да­нијим контролама.

Цена: 10000 динара

У продаји

Интерна ревизија - Аутоматизацијом до ефикасности

Књига Интерна ревизија: Аутоматизацијом до ефикасности коју је приредио Институт интерних ревизора (IIA) а објавио Wiley омогућава ревизорима да значајно побољшају своју ефективност и да врше ревизију примењујући алате и технике уз помоћ компјутера

    

Ова корисна књига показује ревизорима како да искористе предности модерне технологије у вршењу континуиране ревизије којом се откривају аномалије, недостаци и неуобичајени трендови, у свим фазама ревизијског процеса, од почетног развоја годишњег плана ревизије заснованог на ризику, преко планирања, спровођења и извештавања, па све до фазе провере појединачних ревизија.

Цена: 10000 динара

У продаји

Интерни ревизор у пракси

У време када компаније покушавају да поново процене своје праксе и додају вредност својим ревизијским процесима, Интерни ревизор у пракси представља драгоцени, једноставни и ажурирани водич за начин на који стручњак за интерну ревизију може да унапреди свакодневне методе и резултате свог рада.

Цена: 10000 динара

У продаји

ИЗВЕШТАЈИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ после Sarbanes-Oxley закона - Приручник за процес извештавања

Издање Извештаји интерне ревизије нуди широк спектар практичних алата и тех­ни­ка, како би се комуникација у интерној ревизији начинила ефективнијом у свету гло­­балног бизниса. Коришћењем ових техника у својим извештајима, е-mail-овима и телефонским разговорима, интерни ревизори могу разјаснити многа пи­­тања ревизијским комисијама и финансијским директорима - и информације прет­ворити у знање.

Цена: 10000 динара

У продаји

Ревизија криминалне радње и форензичко рачуноводство

Ово ауторитативно, ажурно издање помаже ревизорима, истражитељима, корпоративним адвокатима и рачуновођама да идентификују знаке финансијске преваре и успешно их истраже. Ово ново издање ће вам омогућити да:

   

- препознати карактеристике организација у којима постоји могућност настанка криминалне радње

   

- Применом најновијих техника благовремено откријете и спречите криминалну радњу


- спроведете ефикасно, систематско истраживање криминалне радње
 

- Користите најновије методе за документовање криминалних радњи и припрему доказа за судски процес, и још много тога

Цена: 10000 динара

У продаји

Професионална пракса интерне ревизије (званичан превод)

Интерна ревизија - дефиниција и улога

Међународни стандарди интерне ревизије

Етички кодекс

Смернице за практичну примену

Цена: 9800 динара

У продаји

Основни приручник за интерну ревизију

Основни приручник за интерну ревизију
представља исцрпан водич кроз теорију
и праксу интерне ревизије,
и садржи практична искуства
лица која се баве ревизијом.

 

Цена: 10000 динара

ИЗДАЊА

ereste