Издања

У продаји

Професионална пракса интерне ревизије (званичан превод)

Интерна ревизија - дефиниција и улога

Међународни стандарди интерне ревизије

Етички кодекс

Смернице за практичну примену

Цена: 9800 динара

ИЗДАЊА

ereste