Издања

У продаји

ИЗВЕШТАЈИ ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ после Sarbanes-Oxley закона - Приручник за процес извештавања

Издање Извештаји интерне ревизије нуди широк спектар практичних алата и тех­ни­ка, како би се комуникација у интерној ревизији начинила ефективнијом у свету гло­­балног бизниса. Коришћењем ових техника у својим извештајима, е-mail-овима и телефонским разговорима, интерни ревизори могу разјаснити многа пи­­тања ревизијским комисијама и финансијским директорима - и информације прет­ворити у знање.

Цена: 10000 динара

ИЗДАЊА

ereste