Издања

У продаји

Основни приручник за интерну ревизију

Основни приручник за интерну ревизију
представља исцрпан водич кроз теорију
и праксу интерне ревизије,
и садржи практична искуства
лица која се баве ревизијом.

 

Цена: 10000 динара

ИЗДАЊА

ereste