Издања

У продаји

Интерна ревизија - Аутоматизацијом до ефикасности

Књига Интерна ревизија: Аутоматизацијом до ефикасности коју је приредио Институт интерних ревизора (IIA) а објавио Wiley омогућава ревизорима да значајно побољшају своју ефективност и да врше ревизију примењујући алате и технике уз помоћ компјутера

    

Ова корисна књига показује ревизорима како да искористе предности модерне технологије у вршењу континуиране ревизије којом се откривају аномалије, недостаци и неуобичајени трендови, у свим фазама ревизијског процеса, од почетног развоја годишњег плана ревизије заснованог на ризику, преко планирања, спровођења и извештавања, па све до фазе провере појединачних ревизија.

Цена: 10000 динара

ИЗДАЊА

ereste