Издања

У продаји

Планирање ревизије на бази ризика

Друга књига у новој серији Ревизор у пракси, која помаже ревизорима у обав­љању њиховог посла, Планирање ревизије на бази ризика пружа сав­ре­ме­ним ревизорима принципе и методологију које могу ефективно да примене, и помаже искусним ревизорима да унапреде своје вештине на путу ка успеху у пословном свету који се мења великом брзином.

    

Осмишљена да помогне ревизорима да у свим врстама пословања развију суштинско познавање, способности и алате који су неопходни за састављање поузданих, изводљивих планова ревизије, књига Планирање ревизије на бази ризика помаже ревизорима да динамично планирају процес ревизије тако да допринесу бољем управљању, ефективнијем управљању ризиком и поуз­да­нијим контролама.

Цена: 10000 динара

ИЗДАЊА

ereste