Издања

У продаји

Спречавање криминалних радњи - смањењем скривених трошкова до тржишне предности - професионални приступ

Борба против криминалних радњи: Смањењем скривених трошкова до тржишне предности  професионални приступ пружа организацијама комплетан сет алата за креирање ефективне стратегије за борбу против криминалних радњи, која ће довести до јачања њихове конкурентске предности као резултат значајног смањења губитака по основу криминалних радњи.

Цена: 10000 динара

У продаји

Примена компјутера у спречавању и откривању криминалних радњи

Изванредан приручник за свакодневну употребу за свакога ко жели да са традиционалне ревизије пређе на интегрисану ревизију.
Бројне студије случаја чине га лако разумљивим и корисним нарочито за оне који желе да примењују аутоматизоване алате,
укључујући континуирани процес пружања услуга уверавања. Било да сте тек почели или се већ дуже бавите екстерном или
интерном ревизијом и контролом, овај приручник ће вам бити драгоцен ресурс.

  

(садржи диск са програмом ACL9 Desktop Education Edition)

 

Цена: 10000 динара

У продаји

Управљање ризиком пословања

Пре више од једне деценије, Комитет организација - спонзора Treadway комисије (COSO) је објавио публикацију Интерна контрола - Интегрисани оквир како би помогао предузећима и другим ентитетима да оцене и побољшају своје системе интерне контроле. Тај оквир је од тада уграђен у политике, правила и прописе и користи га хиљаде предузећа у циљу боље контроле активности остварења утврђених циљева.

 

Међу најважнијим изазовима са којима се сусреће руководство је одређивање колики ризик је ентитет спреман да прихвати и прихвата у свом настојању да креира вредност. Ово штиво ће им боље омогућити да одговоре овом изазову.

   

Садржи интегрисани оквир и технике примене.

Цена: 10000 динара

У продаји

Ревизија криминалне радње и форензичко рачуноводство

Ово ауторитативно, ажурно издање помаже ревизорима, истражитељима, корпоративним адвокатима и рачуновођама да идентификују знаке финансијске преваре и успешно их истраже. Ово ново издање ће вам омогућити да:

   

- препознати карактеристике организација у којима постоји могућност настанка криминалне радње

   

- Применом најновијих техника благовремено откријете и спречите криминалну радњу


- спроведете ефикасно, систематско истраживање криминалне радње
 

- Користите најновије методе за документовање криминалних радњи и припрему доказа за судски процес, и још много тога

Цена: 10000 динара

У продаји

Ревизија информационих технологија

Књига која спаја постојеће основе управљања ревизијом са потребним технолошким упутствима неопходним за бављење ревизијом у доба развијене информатике.

Цена: 10000 динара

ИЗДАЊА

ereste