Стручни саветници

 

мр Предраг Петровић
уредник приручника "Рачуноводствена пракса"
3345-429

др Рада Стојановић
заменик уредника приручника "Рачуноводствена пракса" и организатор континуиране едукације
3345-008

др Весна Нешић
заменик уредника приручника "Рачуноводствена пракса" и уредник посебних - инструктивних издања
3344-549

Зоран Килибарда
виши саветник
3237-139

Дејан Младеновић
самостални саветник
3345-043

Весна Живковић
млађи саветник
3345-329

Олга Бјелановић
стручни сарадник (актуелни подаци, информације о објављеним написима)
3241-948

мр Шћепан Шофранац
помоћник директора предузећа "Рачуноводство" и уредник "Водича кроз пословање"
3345-007