Најаве семинара

Семинар - ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

Као и претходних година Савез рачуновођа и ревизора Србије и Рачуноводствена пракса организују семинар о попису и припреми 
за састављање финансијских извештаја и другим актуелним темама.

 

ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ 
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА 
И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

    

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

   

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

 

МЕСТОСАЛАДАТУМ (2018)
НишХотел „Видиковац"22. новембар
ПожаревацЦентар за културу22. новембар
ПиротEvent centar „Bianca"23. новембар
Нови БечејХотел „Тиски цвет"23. новембар
СуботицаХотел „Патриа"26. новембар
ПанчевоКултурни центар26. новембар
СомборНародно позориште27. новембар
ЗрењанинКултурни центар Зрењанин (велика сала)27. новембар
Нови СадХотел „Парк"28. новембар
ВршацХотел „Србија"28. новембар
Ср. МитровицаСкупштина општине29. новембар
Бачка ПаланкаХотел „Фонтана"29. новембар
БеоградКомбанк дворана (некадашњи Дом синдиката)30. новембар
КрагујевацХотел „Крагујевац"30. новембар

   

Семинар у свим местима почиње у 10:00 часова

 

Програм семинара

 

1.  Попуњавање Обрасца ПОПДВ
2.  Нови прописи и актуелне теме (прелазак са простог на двојно књиговодство, олакшице за запошљавање нових радника од 1.10.2018, укидање Обрасца М-4, сужавање појма рада оснивача привредних друштава, порески прописи и друге актуелности)
3.  Попис имовине и обавеза
4.  Усаглашавање међусобних потраживања и обавеза, отпис потраживања и др.
5.  Актуелности у вези са применом МСФИ и МСФИ за МСП
6.  Одговори на питања

 

Присуство на семинару је бесплатно за претплатнике приручника „Рачуноводствена пракса" уз пропусницу из броја 21-22/2018, као и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2018. годину, уз позив- пропусницу (достављену непосредно члановима)

Учесници који нису претплатници, материјал за семинар (РП бр. 21-22/2018) 
могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара на текући рачун бр: 145-3232-76

  

Чланови који измире чланске обавезе, могу учествовати на семинару уз потврду о уплати чланарине.

  

   Информације: 011/3345-007, 3343-140, 3345-429, факс 3231 220


Семинар - Спровођење пописа имовине и обавеза, нови и прописи у припреми и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава

   

Организују једнодневни семинар, за именована, постављена и запослена лица
у државним и органима локалне власти, установама и јавним службама

 

Спровођење пописа имовине и обавеза, нови и прописи у припреми и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава

    

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

 

МЕСТОСАЛАДАТУМ - 2018.
КрагујевацПозориште за децу, Трг слободе 114. новембар
НишХотел „Видиковац"15. новембар
СомборСвечана сала Градске управе у згради Жупаније19. новембар
ВршацВелика сала град Вршац, Трг победе 122. новембар
БеоградСава Центар (Јапански салон, први спрат)23. новембар
Нови СадХотел Парк, сала бр. 1, I спрат26. новембар

   

Семинар у свим местима почиње у 10:00 часова

 

Програм семинара

 

- Нови, измењени и прописи у припреми

- Актуелне обавезе корисника јавних средстава

- Припреме за састављање финансијских извештаја (Попис имовине и обавеза, усклађивања књиговодственог стања, обрачун амортизације и примери књижења резултата пописа...)

- Одговори на питања

 

Предавачи

 

- Зоран Килибарда, виши саветник - помоћник уредника приручника „Рачуноводствена пракса"
за јавни сектор

- други компентентни предавачи, представници државних органа и институција

 

Присуство на семинару је бесплатно за претплатнике приручника „Рачуноводствена пракса" уз пропусницу из броја 21-22/2018, као и за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2018. годину, уз позив- пропусницу (достављену непосредно члановима)

Учесници који нису претплатници, материјал за семинар (РП бр. 21-22/2018) могу унапред уплатити по цени од 6.200 динара на текући рачун бр: 145-3232-76

  

Чланови који измире чланске обавезе, могу учествовати на семинару уз потврду о уплати чланарине.
  
Више информација на тел: 011 / 3237-139, 3345-007, 3343-140, факс: 3231 220


49 Симпозијум - Импликације финансијског извештавања и опорезивања на пословање реалног сектора, јавних предузећа и корисника буџетских средстава

 

49. СИМПОЗИЈУМ

 

Савез рачуновођа и ревизора Србије организује 49. традиционални Симпозијум на Златибору од 24. до 26. маја 2018. године
(23. мај – регистрација и смештај учесника, коктел добродошлице)

 

ИМПЛИКАЦИЈЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА И ОПОРЕЗИВАЊА НА ПОСЛОВАЊЕ РЕАЛНОГ СЕКТОРА, ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

 

Пријава учешћа за Симпозијум 

   

Теме по данима

   

Први дан (четвртак 24. мај 2018. у 10:00)

Конкретизација примене новина у МСФИ и МСФИ за МСП и актуелна питања у оквиру пословања реалног сектора

1. др Благоје Новићевић, Тања Шкобић, мастер екон: Кардиналне врлине рачуновођа - услов и претпоставка професионалног расуђивања и понашања 
2. др Рада Стојановић: Сегментно извештавање у функцији пословања ентитета у производној делатности
3. мр Предраг Петровић: Рачуноводствени третман акција у складу са МСФИ 9
4. мр Ленче Папазовска: Анализа уговора о изградњи у циљу признавања прихода сагласно МСФИ 15
5. Момчило Милошевић, мастер екон: Новчани ток као индикатор процењивања перформанси привредног друштва
6. др Зоран Тодоровић: Анализа финансијске стабилности заснована на билансним индикаторима
7. др Јован Вукашиновић: Ревалоризација сталне имовине и њене импликације на пословни резултат

   

Други дан (петак 25. мај 2018. у 9:00)

Рачуноводственo-пореске aктуелности пословања јавних предузећа и корисника буџетских средстава

1. др Даница Јовић: Финансијско извештавање ентитета приватног vs јавног сектора
2. др Савка Вучковић Милутиновић: Нови модел ревизорског извештаја кроз призму измењених Међународних стандарда ревизије и регулативе ЕУ
3. др Весна Нешић: Проблематика остваривања права запослених на зараде и друга примања
4. мр Снежана Цицо: Раст компаније узрок и/или последица корпоративног реструктуирања
5. др Златко Стефановић, Зоран Килибарда: Улагање добара у јавној својини у капитал или имовину јавних предузећа
6. Милан Стефановић: Развој система финансијског управљања у јавном сектору 
7. др Биљана Јовковић: Значај успостављања интерне ревизије и квалитет система интерне контроле у јавним предузећима у Републици Србији
8. Дејан Младеновић: Камата по основу доцње у извршавању обавеза, као инструмент заштите поверилаца

   

Трећи дан (субота 26. мај 2018. у 9:00)

 

  • Панел дискусија на тему: Стање и перспективе рачуноводства и рачуноводствене професије у Републици Србији

  • Питања и одговори

   

УСЛОВИ УЧЕШЋА

Претплатници приручника Рачуноводствена пракса и чланови: 
- Савеза РР Србије, 
- Института сертификованих рачуновођа Црне Горе и 
- Савеза РР Србије Републике Српске плаћају само материјал

19.500
за 4 и више учесника
14.625
За остале заинтересоване котизација и материјал26.000
за 4 и више учесника
19.500

    

Повлашћене цене смештаја за учеснике Симпозијума 

Пријава учешћа за Симпозијум 

 

Више информација можете добити на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220