Најаве семинара

ЈЕСЕЊИ СЕМИНАРИ НА ЗЛАТИБОРУ (29. септембар - 1. октобар 2022)

 

ЈЕСЕЊИ СЕМИНАРИ НА ЗЛАТИБОРУ
 

XXII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА
И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

(29. септембар - 1. октобар 2022)

Програм семинара
 

 •      – Практична примена рачуноводствене регулативе
 •      – Примена Закона о ПДВ
 •      – Фискалне касе
 •      – E-фактуре
 •      – Девизно пословање
 •      – Примена Закона о привредним друштвима
 •      – Избегавање двоструког опорезивања
 •      – Опорезивање зарада и других личних примања
 

 

Услови учешћа
 

 

 1-3 учесника4 и више учесника
Претплатници Рачуноводствене праксе и чланови Савеза РР Србије16.90012.675
Остали учесници23.90017.925


Семинар ће се организовати у зависности и у складу са епидемиолошким мерама и препорукама надлежних здравствених односно државних органа.


Пријава учешћа за јесењи семинар:
https://www.irr.rs/main/seminar-single/10

 

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се
са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији 

XIX САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ
ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ПРОПИСА
У ЈАВНОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

(29. септембар - 1. октобар 2022)

Програм семинара

 •     – Нови измењени прописи у јавном сектору
 •     – Систем електронских фактура
 •     – Финансијски извештавање 
 •     – Закон о фискализацији
 •     – Методологија рада буџетске инспекције
 •     – Практична примена прописа о јавним набавкама


Услови учешћа
 

 1-3 учесника4 и више учесника
Претплатници Рачуноводствене праксе и чланови Савеза РР Србије13.90010.425
Остали учесници19.90014.925


Пријава учешћа за саветовање за кориснике јавних средстава:
https://www.irr.rs/main/seminar-single/11


Детаљнији програми предавања биће објављени у наредним бројевима Рачуноводствене праксе.


Семинар ће се организовати у зависности и у складу са епидемиолошким мерама и препорукама надлежних здравствених односно државних органа.


Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.
 

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се
са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији


Додатне информације на: 011/3238-611, 3233-088, 3239-444, 3241-948

 


 


ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР И САВЕТОВАЊЕ НА ЗЛАТИБОРУ

ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР И САВЕТОВАЊЕ
НА ЗЛАТИБОРУ
 

XXI ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР
  

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ
  

(30. септембар - 2. октобар 2021)

Програм семинара
   

Четвртак 30.9. (10:00 - 13:00)
- Примена новог контног оквира за привреду
- Нови обрасци финансијских извештаја који се примењују 31.12.2021.
- Правилник за микро и друга правна лица
- Правилник о порезу на додату вредност
- ПДВ актуелности
- Примена МСФИ 15 - Приходи од уговора са купцима 

   

Петак 1.10.(9.00-13.00)
- Систем електронских фактура
- Актуелности из радних односа
- УОИДО и опорезивање нерезидената физичких лица
- Промене прописа везаних за фискалне касе и фискализацију
- Закон о заштити потрошача
- Промена имовине и капитала код статусних промена

    

Субота 2.10. (10.00-12.00)
- Одговори на питања

   

Услови учешћа
 

 1-3 учесника4 и више учесника
Претплатници Рачуноводствене праксе и чланови Савеза РР Србије16.90012.675
Остали учесници23.90017.925

  

Семинар ће се организовати у зависности и у складу са епидемиолошким мерама и препорукама надлежних здравствених односно државних органа.

  

Пријава учешћа за јесењи семинар 

   

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.

 


Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

  

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији


     


 

XVIII САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА
 

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ПРОПИСА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  

(30. септембар - 2. октобар 2021)

Програм саветовања
 
 

30. септембар (четвртак) од 10:00 - 14:00 - хотел „Палисад"
- Нови, измењени и прописи у припреми
- Одговорност оснивача за обавезе субјеката јавног сектора
- Архивска грађа/Рачуноводствена документација и друге актуелности
 
1. октобар (петак) од 09:30 - 14:00 - хотел „Палисад"
- Самосталност и интегритет буџетске инспекције и буџетских инспектора
- Систем за управљање фактурама (СУФ)
- Примена Закона о фискализацији
- Права запослених у време пандемије COVID-19
- Примена системских прописа у области рада, код корисника јавних средстава
 
2. октобар (субота) од 09:30 - 11:00 - хотел „Палисад"
- Практична примена прописа о јавним набавкама

  

Услови учешћа
  

 1-3 учесника4 и више учесника
Претплатници
Рачуноводствене праксе  и чланови Савеза РР Србије
13.90010.425
Остали учесници19.90014.925

     

  

Пријава учешћа за саветовање за кориснике јавних средстава 

   

 

Семинар ће се организовати у зависности и у складу са епидемиолошким мерама и препорукама надлежних здравствених односно државних органа.
 

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.

   


Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

  

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији 

Додатне информације на: 011/3238-611, 3233-088, 3239-444, 3241-948


Webinar - ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКИМ ФАКТУРАМА СА ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА


УСВОЈЕНА СУ И ПОДЗАКОНСКА АКТА
ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ

организују дводневни WEBINAR на тему

 

 ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА
ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ
СА ПОДЗАКОНСКИМ АКТИМА

 

НОВО: Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура 

ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ И ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА
 

10. септембар 2021. од 10 до 14 часова
13. септембар од 10 часова (одговори на питања)

 

ПРОГРАМ ВЕБИНАРА:
 

Садржај приручника

Повлашћена цена издања:
1.600 дин. + ПДВ за учеснике вебинара и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

1. ПРЕГЛЕД ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ И ПРАТЕЋИХ ЗАКОНА
 

- Дефиниције Е-Рачуноводствених исправа из старог и новог Закона о рачуноводству

- Најважније особине Закона о Е-Фактурисању и предложених подзаконских аката

- Законски услови израде Е-Фактуре и других рачуноводствених исправа и рад са њима у складу са Законом о
Е-Фактурисању

- Приказ примера Е-Фактура и других Е-Рачуноводствених исправа валидираних ИД ознаком и/или дигиталним потписом у ПДФ и ХМЛ формату
 

2. МОДЕЛИ Е-ФАКТУРИСАЊА
 

- Како Е-Фактурисање функционише?

- Систем Електронских фактура - опис функционисања

- Приказ и објашњење Система за управљања фактурама у јавном сектору

- Шеме обраде Е-Рачуноводствених исправа у рачуноводственим секторима и рачуноводственим агенцијама

- Модели интеграције информатичких система са Информационим посредницима у организацијама приватног сектора

- Оквирна спецификација апликативног интерфејса за непосредан приступ систему електронских фактура
 

3. ПРОЦЕСИ ПРИЈЕМА, ОБРАДЕ И АРХИВИРАЊА Е-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ИСПРАВА
 

- Услови и примери пријема, слања, обраде и архивирања Е-Фактура и других електронских пословних докумената

- Могући начини интеграције рачуноводствених и ЕРП софтвера са системима обраде Е-Фактура - Е-писарница,
Е-деловодник, Е-администрација и Е-архива

- Упутства за израду решења опште дигитализације обраде пословне документације

- Безбедне методе и услови архивирања и заштите електронских пословних докумената
 

4. ПИТАЊА И ОДГОВОРИ (други дан вебинара, 13. септембар)


 

Детаљан програм webinara са информацијама о предавачу 
 

Webinar ће се одржати путем ZOOM платформе (www.zoom.us).
 
Webinaru приступате путем линка добијеног на e-mail адресу наведену у пријави.
 

У цену котизације обухваћена су оба дана (10. и 13. септембар).
 
Пријаву за учешће на webinaru можете преузети са: www.srrs.rs/savetovanje/prijava_10_septembar.pdf
 

Попуњену пријаву за учешће доставите (најкасније до 9. септембра) на webinar@irr.co.rs
 

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство webinaru евидентира се са 6 поена по члану 7. Правилника о континуираној едукацији.


Број места је ограничен.
Приступни линкови ће свим пријављеним учесницима бити послати 
9. септембра.
 

Учесницима ће ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ бити достављене путем email-a.

Котизација за webinar - повлашћена цена
за претплатнике Рачуноводствене праксе,
чланове Савеза РР Србије укључујући и чланове правна лица
и предузетнике пружаоце рачуноводствених услуга и
за кориснике услуга Института РР
(учесници неког од претходних вебинара и др.)
износи 6.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 7.800 дин.)
 

За остале заинтересоване котизација за webinar
износи 7.500 дин. + ПДВ (са ПДВ 9.000 дин.)
 

Предрачун за уплату котизације можете преузети овде 


 Текући рачун Института: 160-264048-34 Banca Intesa

Додатне информације: (011)  3345-007, 3344-405

 


Logo