Најаве семинара

ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР И САВЕТОВАЊЕ НА ЗЛАТИБОРУ

ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР И САВЕТОВАЊЕ
НА ЗЛАТИБОРУ
 

XXI ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР
  

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ
  

(30. септембар - 2. октобар 2021)

Програм семинара
   

Четвртак 30.9. (10:00 - 13:00)
- Примена новог контног оквира за привреду
- Нови обрасци финансијских извештаја који се примењују 31.12.2021.
- Правилник за микро и друга правна лица
- Правилник о порезу на додату вредност
- ПДВ актуелности
- Примена МСФИ 15 - Приходи од уговора са купцима 

   

Петак 1.10.(9.00-13.00)
- Систем електронских фактура
- Актуелности из радних односа
- УОИДО и опорезивање нерезидената физичких лица
- Промене прописа везаних за фискалне касе и фискализацију
- Закон о заштити потрошача
- Промена имовине и капитала код статусних промена

    

Субота 2.10. (10.00-12.00)
- Одговори на питања

   

Услови учешћа
 

 1-3 учесника4 и више учесника
Претплатници Рачуноводствене праксе и чланови Савеза РР Србије16.90012.675
Остали учесници23.90017.925

  

Семинар ће се организовати у зависности и у складу са епидемиолошким мерама и препорукама надлежних здравствених односно државних органа.

  

Пријава учешћа за јесењи семинар 

   

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.

 


Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

  

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији


     


 

XVIII САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА
 

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ПРОПИСА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
  

(30. септембар - 2. октобар 2021)

Програм саветовања
 
 

30. септембар (четвртак) од 10:00 - 14:00 - хотел „Палисад"
- Нови, измењени и прописи у припреми
- Одговорност оснивача за обавезе субјеката јавног сектора
- Архивска грађа/Рачуноводствена документација и друге актуелности
 
1. октобар (петак) од 09:30 - 14:00 - хотел „Палисад"
- Самосталност и интегритет буџетске инспекције и буџетских инспектора
- Систем за управљање фактурама (СУФ)
- Примена Закона о фискализацији
- Права запослених у време пандемије COVID-19
- Примена системских прописа у области рада, код корисника јавних средстава
 
2. октобар (субота) од 09:30 - 11:00 - хотел „Палисад"
- Практична примена прописа о јавним набавкама

  

Услови учешћа
  

 1-3 учесника4 и више учесника
Претплатници
Рачуноводствене праксе  и чланови Савеза РР Србије
13.90010.425
Остали учесници19.90014.925

     

  

Пријава учешћа за саветовање за кориснике јавних средстава 

   

 

Семинар ће се организовати у зависности и у складу са епидемиолошким мерама и препорукама надлежних здравствених односно државних органа.
 

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.

   


Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

  

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији 

Додатне информације на: 011/3238-611, 3233-088, 3239-444, 3241-948