Најаве семинара

Семинар/пословни тренинг - Рачуноводствени и порески аспект увоза добара и прерачун курсева страних валута

   

Савез рачуновођа и ревизора Србије и Привредна комора Србије у складу са Споразумом о сарадњи, бр. 201, који су закључили 1.11.2016, организују једнодневни

 

СЕМИНАР/ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ

  

    

РАЧУНОВОДСТВЕНИ И ПОРЕСКИ АСПЕКТ УВОЗА ДОБАРА И ПРЕРАЧУН КУРСЕВА СТРАНИХ ВАЛУТА

 

за сва правна лица која врше увоз робе и услуга, која се баве троговином и производњом, која привремено извозе, ради дораде, прераде и оплемењивања материјала и полупроизвода и за рачуновође који воде пословне књиге

 

1. Рачуноводствени и порески аспект и евидентирање увоза добара, формирање набавне вредности, када је завршен поступак царињења и прерачун курсева страних валута:

 

 - када увоз врши увозник у своје име и за свој рачун

 - када увоз врши увозник у своје име а за рачун наручиоца

 - када посредовање у поступку царињења и плаћање обавеза за обрачунату царину, ПДВ и друге дажбине, врши шпедитер у име и за рачун увозника

- када се увозе услуге везане за увоз робе али које нису садржане у царинској основици и

- када се увозе услуге које нису везане за увоз робе (од. 1.4.2017.г. у примени, измењен члан 12. Закона о ПДВ који одређује пореског обвезника у сврху примене правила која се односе на одређивање места промета услуга)

   

2. Рачуноводствено евидентирање увоза робе када се поступак врши накнадно, а роба је смештена у царинском складишту

 

  - Пауза од 11. 30 до 12 часова

   

3. Рачуноводствени и порески аспект и евидентирање увоза, прерађених, дорађених, оплемењених, привремено извезених материјала и полупроизвода

   

4. Затварање обавеза према инодобављачу за увезена добра:

  

- пребијањем обавеза и потраживања

- путем компезације између инодобављача, нерезидента и купца у земљи, резидента

    

5. Рачуноводствено евидентирање разлике више плаћеног аванса у односу на вредност робе, кредитно одобрење и задужење и обавештавање НБС

  

6. Питања и одговори

  


ДатумГрадМесто одржавања
Детаљније информације и пријава
17.05.2017.БеоградПривредна комора СрбијеДетаљније информацијеПријава за семинар/тренинг
29.05.2017.Нови СадРегионална привредна комора Нови СадДетаљније информацијеПријава за семинар/тренинг

    

Пословни тренинг/Едукација, почиње у 10 часова у свим местима


       

Предавач мр Снежана Митровић

   

Котизацију за учешће у пословном тернингу, за чланове Привредне коморе и чланове Савеза рачуновођа и ревизора Србије и остале заинтересоване, износи 8.400 динара по учеснику (плус ПДВ). Пријаве се врше преко сајта Привредне коморе Србије.

  

За све додатне информације обратите се мр Снежани Митровић на тел. 011/3234-719 или 064/8383-810