Најаве семинара

XV САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

 

21-23. септембар 2017, хотел "Палисад"

   

Новине у радном праву, платама и накнадама; Интерна контрола и ревизија; Буџетска инспекција; Јавне набавке; Примена МРС ЈС

Закон о буџетском систему

Закон о систему плата запослених у јавном сектору (јавним службама) 

Закон о максималном броју запослених у јавном сектору

Закон о јавној својини

Закон о јавним набавкама

 


Семинар детаљније