Најаве семинара

XVIII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

21-23. септембар 2017, Kонгресни центар Србија

 

Примена актуелних прописа и
рачуноводствене регулативе

 

Практична примена рачуноводствене регулативе

Примена Закона о порезу на добит

Примена Закона о ПДВ – специфична и спорна питања

Девизно пословање

Примена ЗПППА

Избегавање двоструког опорезивања

Опорезивање зарада и других личних примања


Семинар детаљније